Weöres Sándor: A teljesség felé #18

 


A menny, pokol, tisztítótűz körei


A tisztítótűz: a menny és pokol harca, csupa változó alakzat, csupa

múló jellegzetesség. A menny és pokol végleges, tagolatlan, bontatlan:

egyik a végtelen teljesség, túl a „sok"-on, minden gazdagságon;

másik a végtelen hiány, túl a „kevés"-en, minden nyomorúságon.

A mennyben és pokolban nincsenek különbségek, bennük minden azonos;

mégis szólhatunk a menny és pokol köreiről és alköreiről,

tagozatairól: mert más és más minden üdvözültnél s minden

elkárhozottnál az a lépcső, mely őt a jelenségvilággal összeköti;

hiszen minden lépcső aszerint alakul, amiképpen gazdája a

jelenségvilágban működik. Aki üdvözült, vagy elkárhozott, már nem

egyén, már nem külön-lény; de lépcsője éppúgy egyéni, amiképpen ő is

egyén a jelenségvilághoz való viszonylatában. Nincs két egyforma

lépcső, de vannak köztük csoportos hasonlóságok: ezek a menny és pokol

tagozatai.


Szöveg forrása:

https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html#1

Megjegyzések