Bejegyzések

OIK Nyílt Nap

Kép
  OIK Nyílt Nap 2022-09-22 - 2022-09-23 2022-ben is különféle programokkal várjuk az érdeklődőket az  OIK Nyílt Napján,  szeptember 22-én és 23-án. Flamenca előadás • irodalomterápia • épületséta • barokk est. Emellett épületsétán vehetnek részt azok, akik szívesen felfedeznék a könyvtárat. Idén is készülünk  kedvezményes beiratkozási lehetőséggel. Az irodalomterápia regisztrációhoz kötött.  Regisztráció:   https://forms.gle/dQQxWwQf98xzNELj8 Részletes program a leírásban olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Programok: Szeptember 22. CSÜTÖRTÖK   17:30 - 19:00 / Rendezvényterem Új szellemi híd - könyvbemutató A könyvbemutatón részt vesznek a kötet szerkesztői Bordás Győző ( Újvidék) Vujicsics Marietta  (Budapest), valamint a kiadó igazgatója, Nenad Šaponja  (Újvidék), továbbá az antológiában szereplő budapesti és újvidéki költők.   Szeptember 23. PÉNTEK   14:00 - 15:00 / Rendezvényterem Flamenca A flamenco története(i) arab - szefárd - cigány hagyományok nyomán. Eredetének f

Weöres Sándor: A teljesség felé #30

Kép
  Az érzelgésről Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem-ehető között; hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte-levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd: már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége. S ez: az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb; cukros váladéka bekente az emberiséget. Minden emberi indulat közt az érzelgősség a legnyomoruságosabb. Egyik irányban szeretni csak úgy tud, hogy másik irányban gyűlölködik; vonzalma nyállal ken, gyűlölete köpköd. Állandó mértéke nincs, önmaga kavargó formátlanságához mér mindent; akármerre fordul, jó nem fakad belőle. A jelenkor legveszélyesebb ördög-násza: Érzelgősség úrnő és Propaganda úr egybekelése. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgősségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást és nyert ügye van. Az érzelgősség kétfejű nőstény: egyik feje édesen mosolyog és

Weöres Sándor: A teljesség felé #29

Kép
  A jóságról Ne kivánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Weöres Sándor: A teljesség felé #28

Kép
  A visszautasító érzelmekről Rossz-hajlamaidat ne fojtsd el, hanem csiszold jóvá őket. Bármíly ártalmas, beteg, rosszindulatú hajlamra bukkansz: ne feledd, hogy akárminek csak az állapota lehet rossz, de nem az alaptermészete. A külvilágból se utasíts el semmit; ne gyűlölj, ne irtózz, ne undorodj. Ha valami iránt ellenszenvet érzel, ez annak jele, hogy nem ismered eléggé. Mindaz, ami a világban szenny, csak hozzád való vonatkozásában szenny és nem önmagában; húzódj ki belőle és már nem szenny többé, hanem semleges jelenség. Ha egy tányérról levest ettél, az üresen maradó tányérra azt mondod: piszkos; pedig nem tapad rája más, mint annak a levesnek maradéka, melyet előbb mint tisztát ettél. A trágya a szoba közepén mocsok, a gabonaföldön éltető-erő. Így van mindennel, ami tisztának, vagy mocskosnak tűnik; semmi sem önmagában jó, vagy rossz, csak a helyzete szerint. Ami hozzád-vonatkozásában tiszta: fogadd magadhoz; ami hozzád- vonatkozásában szennyes: ne

Weöres Sándor: A teljesség felé #27

Kép
  A szeretetről A változatlan létezés a változó életet nem óhajtja, nem is utálja, hanem magába foglalja, mint a fészek a benne tátogó madárfiókákat, érzés nélkül és mégis végtelen szeretettel. Éppígy, aki gyökerét az életből a létbe helyezte: a fejlődőn nem ujjong, az elveszőt nem siratja; senkin sem kiván segíteni és bárkin hajlandó segíteni ; mindent egyformán, érzés nélkül és végtelenül szeret. Rajongás nélkül dicsér és undor nélkül kifogásol, mert az életnek bármely dolga végső fokon se-jó se-rossz; semmi sem különb semminél, csak az útnak más-más szakaszai vannak. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Weöres Sándor: A teljesség felé #26

Kép
  Második rész : A kard Az élet tanításai Mihelyt nincs többé igényed élvezetre: megtudod a szakadatlan élvezet módját és nem élsz vele. Mihelyt mindegy, hogy meddig élsz: megtudod a földi örökélet módját és nem élsz vele. Mihelyt belátod, hogy az emberiséget nem kell boldoggá, békéssé, bölccsé tenni: ennek módját is megtudod és nem élsz vele. Mindaz, ami legkivánatosabbnak látszik: a legerősebb méreg: A világot pokolra hajítaná. „ Mihelyt nem kell: mindenem a tied " – ez az élet vásárcsarnokának felirata. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Weöres Sándor: A teljesség felé #25

Kép
  Találkozás egy teljes-emberrel Vonaton utaztam, harmadosztályon. Felszállt egy apáca, rengeteg csomaggal: holmit vitt egy új gyermekmenhely berendezésére. Szemre nem volt rajt semmi figyelemreméltó, de lénye tündökölt: őt már nem érintette a földi élet, ami nem gátolta abban, hogy jobban tevékenykedjék, mint akik az élettől százfélét akarnak. Megszólítottam: Megvan-e minden csomagja? Elgondolkozott és számolni kezdett: „Egy, kettő, három... nyolc, kilenc", aztán sajátmagára mutatott: „tíz". Őneki már csak poggyász volt a saját teste is. Ez az együgyű, tehetetlen, szórakozott kis szolgáló nagyobb hatalom, mint a föld minden fegyvere együttvéve. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html#1

Weöres Sándor: A teljesség felé #24

Kép
  A teljes-ember Ha külön-külön felismerted változatlan alaprétegedet: időtlen- határtalan lényedet, melyben az örök mérték rejlik; s ennek időbeli, véges ruháját: soktagozatú egyéniségedet, melyben az esetenkénti igények rejlenek: módodban van, hogy az örök lényed s nem a folyton- változó egyéniséged vezessen. Ezután felismerheted egyéniséged igazi szerepét: csak jelzőkészülék, mely eligazít a jelenség-világban. A vágyak nem lesznek erőszakosak többé, hanem olyanok, mint a jelek a térképen: belátásodtól függ, hogy miként igazodsz hozzájuk, nem követelőznek. A testi szenvedés nem érint többé: tested bármekkora kínok közt vonaglik és jajgat, lényed úgy figyeli és úgy gondozza, mint egy idegen, beteg állatot. Az éhség és szomjúság sem érint ezentúl, sem érzékiség, sem öröm és bánat, sem tudásvágy: tested, érzésed, értelmed hiányait úgy érzékeled és úgy javítod, idegenül, mint ruhádon a gyűrődést, foltot, szakadást. Mindaz, ami az életben kívánatosnak látszik: gazdagság, siker, hatalom, e