Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2022

Ez volt 2022: évzáró blogbejegyzés

Kép
  Egy nagyon szexi Moly statisztikával kezdem az idei blogzáró, évzáró bejegyzésemet, mert egyszerűen MUSZÁJ megosztanom a személyes olvasási rekordomat XD Azt hiszem, van mire büszkének lennem. 2021-ben 168 könyvnél írtam meg az évzáró posztot, a végső szám pedig 172 kötet volt. Amit minden évben eltervezek magamnak: az a várólista csökkentés kihívás véghezvitele, illetve minimum 104 könyv elolvasása. 2022-ben úgy sikerült ennyi könyvet elolvasnom, hogy volt három nagyon kedves kollégám (barátom), akikkel szinte egymás kezéből vettük ki az olvasmányokat júliusig; aztán meg a munkahelyi gondokból szó szerint belemenekültem az olvasásba. 2022 ugyanis elég barna macis évem (évünk) volt, bizonyos szempontból alulmúlta még 2019-et is, pedig akkor az utolsó 24 órában kerültem be a kórházba, és majdnem belehaltam az agyhártya-gyulladásba. De most nem fogok vinnyogni arról, hogy mennyire extrém megterhelő munkaadóm van, mekkora pusztítást végez a könyvtárral és a kollégákkal, elég legyen anny

Tóthárpád Ferenc: Örökségem maradandó

Kép
  Tóthárpád Ferenc: Örökségem maradandó Csillag vagyok éber éjen, a mennyboltot is elérem. Az a kis pont, ott, én vagyok! Az, amelyik mindig ragyog! Király vagyok: napkeleti, ki a csillagot követi. Két zsebemben tömjént viszek, s a csodában hiszek, hiszek! Istállóban jászol vagyok… Bekopognak jó pásztorok. Szalma-ölem reményt ringat, tömjén lengi álmainkat. Csengő vagyok fenyőágon. Csilingelő fenyőfákon gyertyafényes örömtüzek dicsérik a drága Szüzet… Ember vagyok! És halandó! Örökségem – maradandó! S hagyatékom: többek között, a mulandó és az örök.

Weöres Sándor: A teljesség felé #43

Kép
  Jóslás az állandó háborúról A tehetetlen meghunyászkodást polgári kötelességnek nevezik, a tömeggel együtt-üvöltést bátorságnak, az érzelgősséget költői lelkületnek, a dióhéjak csörgetését haladó-szellemnek, a kapzsi, szűkhomlokú élelmességet észnek, a csoportos unatkozást szórakozásnak, a mirigyek játékát élvezetnek. A polgári kötelesség, bátorság, költői lelkület, haladó-szellem, ész, szórakozás és élvezet együttesét társadalmi és gazdasági egyensúlynak nevezik. A társadalmi és gazdasági egyensúly egyre kényesebbé válik: mind- több a rendelet, megszűkítés, bűntetés; nemsokára a nép jobban fog irtózni a békétől, mint a háborútól; végül az egyensúlyt állandó hadiállapottal kell fönntartani. Megkezdődik az a háború, melyben a győzelmi szándék csak a múlttól örökölt szólam; az igazi, titkos cél a háború tovább-vonszolása: egyik harcolófél se meri vállalni azt a gazdasági gordiusi-csomót, amit a béke jelentene. Majd örül, aki katona lehet, mert jobb az ellátása és nagyobb a biztonsága,

Weöres Sándor: A teljesség felé #42

Kép
  Jóslás az egyéniség alá sűlyedésről A létezés egyetemes összefüggéséből kiszakadt, egyéniségébe- zsugorodott mai ember hamarosan el fogja veszíteni egyéniségét, de nem fölfelé, hanem lefelé. Minthogy nem bír egyéniségéből kiemelkedni, hát alája-rogy. Nemsokára hatóságilag szabják meg, hogy melyik vezetőembernek képét kell a falra akasztanod, mílyen könyveid és egyéb tárgyaid lehetnek, mit ehetsz-ihatsz és mikor, s nemcsak a munka, de a szórakozás is kötelező lesz, megszabott módon és megszabott időben; s az egyéniségük alá süppedt embereknek ez tetszeni fog. Miután az európai ember ezer évig úgy volt egyéni, hogy személyes szeszélyeit az egyetemes lehetőségekkel szembe-feszítette: most a szeszélyekből alakult ördögi rend nemcsak az egyéniségét, de az emberi létét is maga alá temeti. S a mai ember ezzel elégedett és boldog lenne, ha körötte az ól nem imbolyogna szakadatlan. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Alan Alexander Milne: Micimackó és Lewis Carroll: Alice Csodaországban

Kép
  Két, alapvetően gyerekközönség számára íródott meseregényt választottam, mert mindkettőt többször olvastam, eredetiben is ismerem őket. Alice esetében pedig kétféle fordítást is elolvastam novemberben, Kosztolányi Dezső eredeti, illetve Szobodtka Tibor -féle átdolgozást. Milne története a kisfiának, Christopher Robinnak készült, de Milne bele- és átdolgozott a történetbe régebben megjelent gyerekverseiből is számosat. Magyarul Róbert Gidaként ismert főhős számos állatkával él együtt a Százholdas Pagonynak nevezett mesebeli csodahelyen, ahol apró epizódokból álló kalandjaik megtörténnek. A meseregény keretes történet, ebbe ágyazódnak bele a különböző elbeszélések, amiket a kisfiú és az állatszereplők kötik össze. Az epizódok nem mindegyikének van szorosan köze egymáshoz, és néhányat fel is lehetne egymással cserélni, úgy sem változtatna a teljes történet menetén. A keretmese szerint a szerző mesél Christopher Robinnak, teljesen valós környezetbe helyezve a szituációt, ráadásul eml

Weöres Sándor: A teljesség felé #41

Kép
  Fekete trilógia, III. Korunk találmánya a kötelező lelkesedés, a hatóságilag intézményesített forradalom és az elnyomók lázadása az elnyomottak ellen. A mai uralmi rendszereket az jellemzi, hogy hazugságaikat nem is akarják feltétlenül elhitetni, csak feltétlenül elfogadtatni. Minden katonai fegyvernemnek azt kell énekelni magáról, hogy ő a legkülönb, anélkül hogy bárki elhinné; minden állampolgárnak azt kell vallani az államfőről, hogy bölcs, hős, jótevő, anélkül, hogy bárki elhinné; és így tovább. Immár egy hihető hazugság is elérhetetlen magaslat. Gödörben vagyunk, lejjebb a béka ülepénél. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Weöres Sándor: A teljesség felé #40

Kép
  Fekete trilógia, II. A bűn nem akkor legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát és megfertőzi a felismerő-érzéket. A szeretet fő-ellensége nem a gyűlölet, de az érzelgős jóságoskodás; a hazafiságé nem a haza megtagadása, de a méltóságteljes piócaság és handabandázó honmentés; a szerelmi erkölcsé nem a szerelmi erkölcstelenség, de a társadalmi tisztesség, mely, míg a leplezetlen bujaságot üldözi, százféle korcs bujaság-pótlékot kinál. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Weöres Sándor: A teljesség felé #39

Kép
  Fekete trilógia, I. Mért van a gyógyszertár bejáratán kígyó? Helyébe-festhetne a mai ember néhány jókedvű kismalacot, amint majdnem megpukkadnak az egészségtől. Mért van a bíráskodás széke fölött bekötött-szemű istenasszony? Leszedhetné a mai ember az istennő szeméről a kendőt: hadd legyen olyan, mint egy elárusítónő, aki a közönség kedvét keresi. Mért van az oltáron keresztrefeszített holttest? Tehetne helyébe a mai ember egy zsibárust, amint portékát kínál. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Weöres Sándor: A teljesség felé #38

Kép
  A tudomány és művészet pártfogója Ha valaki „a tudomány és művészet pártfogója", ez majdnem oly nevetséges, mintha egy vallásos emberre azt mondanák: „az Isten pártfogója". Ahogy Isten nem függ attól, hogy hisznek-e benne, éppúgy a tudományt és művészetet sem érinti, hogy törődnek-e vele. A tudomány és művészet hazája nem a lét, az „esse", hanem a lehetőség, a „posse" s ha a létben megnyilvánul, attól a lét lesz gazdagabb; a tudomány és művészet részéről végtelen alázat, hogy a létben magát megnyilatkoztatni engedi, hiszen minden alakot-öltése fogyatékos. És ha a tudomány és művészet eltűnik az emberi sorsból: nem az ő pusztulása ez, hanem a fogyatékos megnyilvánulásoké, s e megnyilvánulások gazdájáé, az emberé. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Weöres Sándor: A teljesség felé #37

Kép
  A jelenkorról A pénz, vagyon, rang, érvényesülés mindenek felett való becsülése, az ökonomizmus, amit a mai ember a legteljesebb realizmusnak lát: tulajdonképpen idealizmus, ha negatív és parodisztikus módon is. A pénz nem étel, nem ital, nem ruha, nem műtárgy, alapjában véve hasznavehetetlen valami, tulajdonképpen nincs, csak puszta idea és ideál; s ennek a fiktív dolognak gyűjtögetését tekinti a mai emberteljes józanságnak. A felgyűjtött vagyon, mely a szükségleten túl-burjánzik, csak nyűg és gond, s előbb-utóbb kicsúszik gazdája alól, úgy, hogy a szükséges sem marad meg. A rang eltávolít minden elviselhető emberitől, értelmetlen korlátokat emel, melyek gyűlölséget és irígységet szítanak. Az érvényesülés nem vezet sehova, mert ezen az úton mindig van tovább és mégtovább, az érvényesülési vágy elviselhetetlen viszketegség, mint a bőrbaj. Ráadásul a mai ember a legködösebb közösségi elvekből rakásra gyűjti magára a képtelen bilincseket. A rögeszmék és indulatok zűrzavarában emberevő

Weöres Sándor: A teljesség felé #36

Kép
  Az országhoz Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött: hóhérrá, vagy bohóccá válik. Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi, vagy vélt erényeit hangoztatják s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az itélőképességét tönkreteszik. Az ílyen nép elzüllik és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Weöres Sándor: A teljesség felé #35

Kép
  Földi és égi hatalom „ Amit nekem adsz: mindenkinek adod " , hirdeti a földi hatalom. „ Amit mindenkinek adsz: nekem adod " , hirdeti az égi hatalom. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Weöres Sándor: A teljesség felé #34

Kép
  A vezéremberről Négyféle vezetőember lehet az ország élén: Prokrusztész, Napóleon, Samu bácsi és Szolón. Prokrusztész egy elgondolás híve, melybe nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad. Napóleon szenvedélyes játékos és akár nyer, akár veszít, mindenképpen tékozol. Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszeresboltban, dekákkal és garasokkal ravaszkodik. Szolón az isteni ihletre figyel, minden tette az örök mértékből ered és országa virul. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Weöres Sándor: A teljesség felé #33

Kép
  A közösség-javításról Irmagját se tűrd magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak. Mert minden elvont közösség ködkép; és aki a ködben rohangál, előbb- utóbb elevent tipor. Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat: a családot, nemzetet, emberiséget. De egyiket se téveszd össze azokkal, kik e fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek. Mi ártalmas? ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált visszaszorítod. – Amelyik nemzet ezt homlokán viseli: nem vész el soha. „ Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem; Pétert megcsókolom, Pált megverem " – ez az érzelgősség; ez a közéleti elgondolások közös váza; a jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy más rovására ne essék. Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod. Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy-embert válthatja meg. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Weöres Sándor: A teljesség felé #32

Kép
  A közösség-gyűlöletről A rendezetlen, ködös lelkület leggyakoribb és legjellemzőbb tünete: gyűlölködés valamely közösség iránt. Minden baj okai a zsidók, vagy: a katholikusok, vagy: a pénzemberek, stb.: a gyűlölt közösséget tönkre kell tenni és minden rendbejön. Indulatos kifakadások az illető embercsoport ellen, de lehetőleg olyankor, ha kellemetlenség nem lehet belőle. S a gyűlölet a gyűlölt közösség egy-egy tagja iránt lényegesen kisebb, mint az egész közösség iránt; a közelebbi jóismerősök kivételek, csak a többi tűzrevaló. Efajta gyűlölködés igen könnyen fertőződik, mert a balsikereink okozta keserűséget és csalódást egyszerűbb és kényelmesebb egy-egy általános indulatrohammal levezetni, mint önmagunkat ellenőrizni. Valójában nincs olyan embercsoport, melyet gyűlölni indokoltabb volna, mint például a kövéreket, vagy a magastermetűeket. Gyakran kérdezd meg önmagadtól: „ Van-e olyan közösség, vagy egyén, akit kéjjel bántanék? " S ha van: kutasd

Weöres Sándor: A teljesség felé #31

Kép
  Az emberismeretről Az érzelgőség legrikítóbb példái azok a regények és filmek, hol a szereplőket szét lehet válogatni a jók és gonoszok csoportjába. Legangyalabbak a főszereplők, kikkel az olvasó együtt sír és nevet, szinte egybeolvad velük; de ha jobban megnézzük ezeket a főszereplőket, nem is olyan angyalok: kicsinyes, kapzsi, édeskés vágyaik vezetik őket. A többi szereplők aszerint minősülnek jóvá és rokonszenvessé, vagy gonosszá és gyűlöletessé, hogy a főhősöket támogatják-e, vagy gátolják-e. Legtöbb mai ember az érzelgős regények módjára nézi a világot: amerre vágyai terelik és akik e vágyakat segítik, azok a jók; vágyainak gátlói a rosszak. A mai átlagos emberismeret megdöbbentően együgyű. Legtöbb mai ember csak azt a felületet látja belőled, amelyet az ő kedvtelései és igényei felé mutatsz; nem nézi, hogy bensőd milyen; a nő aszerint itél rólad, hogy szórakoztatod-e, hevíted-e, a férfi pedig aszerint, hogy miként illeszkedsz az ő elveibe, terveibe

OIK Nyílt Nap

Kép
  OIK Nyílt Nap 2022-09-22 - 2022-09-23 2022-ben is különféle programokkal várjuk az érdeklődőket az  OIK Nyílt Napján,  szeptember 22-én és 23-án. Flamenca előadás • irodalomterápia • épületséta • barokk est. Emellett épületsétán vehetnek részt azok, akik szívesen felfedeznék a könyvtárat. Idén is készülünk  kedvezményes beiratkozási lehetőséggel. Az irodalomterápia regisztrációhoz kötött.  Regisztráció:   https://forms.gle/dQQxWwQf98xzNELj8 Részletes program a leírásban olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Programok: Szeptember 22. CSÜTÖRTÖK   17:30 - 19:00 / Rendezvényterem Új szellemi híd - könyvbemutató A könyvbemutatón részt vesznek a kötet szerkesztői Bordás Győző ( Újvidék) Vujicsics Marietta  (Budapest), valamint a kiadó igazgatója, Nenad Šaponja  (Újvidék), továbbá az antológiában szereplő budapesti és újvidéki költők.   Szeptember 23. PÉNTEK   14:00 - 15:00 / Rendezvényterem Flamenca A flamenco története(i) arab - szefárd - cigány hagyományok nyomán. Eredetének f

Weöres Sándor: A teljesség felé #30

Kép
  Az érzelgésről Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem-ehető között; hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte-levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd: már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége. S ez: az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb; cukros váladéka bekente az emberiséget. Minden emberi indulat közt az érzelgősség a legnyomoruságosabb. Egyik irányban szeretni csak úgy tud, hogy másik irányban gyűlölködik; vonzalma nyállal ken, gyűlölete köpköd. Állandó mértéke nincs, önmaga kavargó formátlanságához mér mindent; akármerre fordul, jó nem fakad belőle. A jelenkor legveszélyesebb ördög-násza: Érzelgősség úrnő és Propaganda úr egybekelése. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgősségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást és nyert ügye van. Az érzelgősség kétfejű nőstény: egyik feje édesen mosolyog és

Weöres Sándor: A teljesség felé #29

Kép
  A jóságról Ne kivánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. Szöveg forrása: https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html