Weöres Sándor: A teljesség felé #33

 


A közösség-javításról

Irmagját se tűrd magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak.
Mert minden elvont közösség ködkép; és aki a ködben rohangál, előbb-
utóbb elevent tipor.
Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat: a családot, nemzetet,
emberiséget. De egyiket se téveszd össze azokkal, kik e fogalmakra
hivatkozva ártalmasat követelnek.
Mi ártalmas? ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált
visszaszorítod. – Amelyik nemzet ezt homlokán viseli: nem vész el
soha.
Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem; Pétert megcsókolom,
Pált megverem" – ez az érzelgősség; ez a közéleti elgondolások közös
váza; a jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy más
rovására ne essék.
Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat
javítod.
Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy-embert
válthatja meg.


Szöveg forrása:
https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Megjegyzések