Weöres Sándor: A teljesség felé #38


 


A tudomány és művészet pártfogója

Ha valaki „a tudomány és művészet pártfogója", ez majdnem oly
nevetséges, mintha egy vallásos emberre azt mondanák: „az Isten
pártfogója". Ahogy Isten nem függ attól, hogy hisznek-e benne, éppúgy
a tudományt és művészetet sem érinti, hogy törődnek-e vele. A tudomány
és művészet hazája nem a lét, az „esse", hanem a lehetőség, a
„posse" s ha a létben megnyilvánul, attól a lét lesz gazdagabb; a
tudomány és művészet részéről végtelen alázat, hogy a létben magát
megnyilatkoztatni engedi, hiszen minden alakot-öltése fogyatékos. És
ha a tudomány és művészet eltűnik az emberi sorsból: nem az ő
pusztulása ez, hanem a fogyatékos megnyilvánulásoké, s e
megnyilvánulások gazdájáé, az emberé.


Szöveg forrása:
https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Megjegyzések