2017. október 31., kedd

Oscar Wilde: Dorian ​Gray arcképe (Mini könyvklub 8.)


FÜLSZÖVEG: Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

Oscar ​Wilde klasszikus regényének hőse, a gazdag, gyönyörű és naiv fiatalember, Dorian Gray megszállottja annak a gondolatnak, hogy örökké fiatal és szép maradjon, s ezért még akár a lelkét is eladná. Miután az egyik barátja megfesti portréját, a fiú csak azt fájlalja, hogy az ő szépségét az élet és az idő hamar lerombolja majd, míg a képe örök marad, s azt kívánja, hogy bárcsak ez fordítva lenne.

A fiatalember hamarosan cinikus barátja, Lord Henry Wotton befolyása alá kerül, aki ráébreszti az élet ízeire. Dorian átadja magát az önző és rafinált élvezeteknek, férfiakat és nőket taszít a bűn útjára, majd egyre mélyebbre süllyed, s a züllés minden nemét és formáját megtapasztalja. Az események egyre riasztóbb fordulatot vesznek, mivel nemsokára megtudja, hogy kívánsága teljesült. Legnagyobb csodálkozására ugyanis csak a róla készült kép öregszik. Arca és szeme őrzi az ártatlan ifjú szépségét, a festett arcmás viszont, amelyet gondosan elzárva tart háza egy titkos helyiségében, híven mutatja az idő és a bűn rombolását vonásain.

Ekkor úgy érzi, itt az ideje megváltoztatnia az életét. Hogy teljesen tisztára mossa magát, bűnös múltjának tanúját, a szörnyűséges képet meg akarja semmisíteni…

Moly adatlap:
https://moly.hu/konyvek/oscar-wilde-dorian-gray-arckepe2014 után idén is elolvastam Dorian Gray történetét, sőt ezúttal angolul, de mindjárt meg kell jegyeznem azt is: én nem szavaztam erre a műre, mikor a három kötelező olvasmányunkat választottuk ki. Számos könyvklub tag megszerezte az eredeti, vágatlan változatot, amit magyarul Dorian Gray képmása néven hoztak forgalomba, nekem ez angolul nem sikerült. Letöltöttem vagy öt változatot, némelyik még úgy is reklámozta magát, hogy az az eredeti, vágatlan, cenzúrázatlan verzió, de közel sem volt rájuk ez igaz.

Hogy másodszorra mennyire tetszett?
Hát nem, agyonuntam. Egyfelől azért, mert ismertem a cselekményt, bár csak most esett le, hogy egy könyv indította el Doriant igazán a lelki romlás útján. (Valamiért úgy emlékeztem, hogy Lord Henry volt a katalizátor, és annyiban igazam is volt, hogy tőle származott az ominózus kötet.)
Másfelől viszont nyelvileg roppant kifinomult stílusú a mű, de pont ezért nehéz olvasni. Most nem fogom zárójelezni a mondanivalót, holott ismét kitérőt teszek - igazából a Goodreadsen lehet azt követni, hogy én mennyit szoktam angolul olvasni, nem a molyon. Dorian Gray után két könyvet is olvastam eredetiben, egy Agatha Christiet és hétvégén fejeztem be egy Jane Austen fanfictiont. Mindkét műben voltak ismeretlen szavak, amiket csak a szövegkontextus, értelem alapján fogtam fel, de Wilde Lord Henry szájába az alap angoltól eltérő nyelvezetet adott - egyetemi, Oxford/Cambridge stílust. A nyakatekert mondatokat, filozofálásokat még magyarul is nehéz követni, hát még eredetiben...

"And yet," continued Lord Henry, in his low, musical voice, and with that graceful wave of the hand that was always so characteristic of him, and that he had even in his Eton days, "I believe that if one man were to live out his life fully and completely, were to give form to every feeling, expression to every thought, reality to every dream—I believe that the world would gain such a fresh impulse of joy that we would forget all the maladies of mediaevalism, and return to the Hellenic ideal—to something finer, richer than the Hellenic ideal, it may be. But the bravest man amongst us is afraid of himself. The mutilation of the savage has its tragic survival in the self-denial that mars our lives. We are punished for our refusals. Every impulse that we strive to strangle broods in the mind and poisons us. The body sins once, and has done with its sin, for action is a mode of purification. Nothing remains then but the recollection of a pleasure, or the luxury of a regret. The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Resist it, and your soul grows sick with longing for the things it has forbidden to itself, with desire for what its monstrous laws have made monstrous and unlawful. It has been said that the great events of the world take place in the brain. It is in the brain, and the brain only, that the great sins of the world take place also. You, Mr. Gray, you yourself, with your rose-red youth and your rose-white boyhood, you have had passions that have made you afraid, thoughts that have filled you with terror, day-dreams and sleeping dreams whose mere memory might stain your cheek with shame—"

"- És mégis - folytatta Lord Henry, halk, muzsikás hangján, kezének azzal a kecses mozdulatával,mely mindig jellemző volt rá, már etoni napjaiban is -, azt hiszem, ha egy ember teljesen és egészen kiélné életét, formát adna minden érzésének, kifejezné minden gondolatát,testté váltaná minden álmát - azt hiszem, a világ az öröm oly friss lendületét kapná, hogy elfelednők a középkor minden nyavalyáját, és visszatérnénk a hellén eszményhez - lehet, hogy még finomabb, még gazdagabb eszményhez, mint a hellén volt. De közöttük a legbátrabb ember is fél önmagától. A vadember öncsonkítása gyászosan tovább él az önmegtagadásban, mely elzápítja életünket. Bűnhődünk a lemondásunkért. Minden lendületünk, melyet meg igyekszünk fojtani, tovább erjed-gerjed agyunkban és megmérgez bennünket. A test egyszer vétkezik, és ezzel el is intézte a vétket, mert a cselekvés a megtisztulás egyik módja. Semmi sem marad aztán, csak a gyönyörre való visszaemlékezés vagy a bűnbánat pazar pompája. A kísértéstől csak egy módon szabadulhatunk, úgy, hogy engedjünk neki. Állj ellen, és lelked  belebetegszik abba, hogy lelked epekszik azokért a dolgokért, melyeket megtiltott magának, s vágyakozik azért, amit a szörnyeteg törvények tettek szörnyeteggé és törvénytelenné. Azt mondották, hogy a világ nagy eseményei az agyvelőben történnek meg. Az agyvelőben, csakis az agyvelőben történnek meg a világ nagy bűnei is. Önnek, Gray úr, kinek olyan rózsapiros az ifjúsága és olyan rózsafehér a gyermekkora, önnek is vannak szenvedélyei, melyektől megrémült, gondolatai, melyek rettenettel töltötték meg, álmai nappal és álmai éjszaka, melyeknek puszta emléke szégyenpírral tarkázná arcát."

A két idézetet, az eredetit és Kosztolányi fordítását a mű második fejezetéből hoztam, ennél csak emelkedettebb filozofálgatást folytatott Lord Henry.
Ha pedig végképp meg szeretném vallani, hogy mit nem élveztem másodszorra Dorian történetében, akkor leginkább benne, az ő karakterében kell keresni a hibát.
Idén olvastam Balzactól a Szamárbőrt, ami szinte azonos kiindulási pontú; adott a fiatalember, kap egy mágikus szamárbőrt, ami biztosítja számára a fiatalságot, gazdagságot. Raphael azonban Dorianhez képest egy szent, amikor megérti, hogy mekkora hatalom kerül a kezébe, onnantól jóra használja, és nem a lelkének a leépítésére.

Dorianből ezt hiányolom, az önzése hideg, kiszámított, taszít, a bukása elkerülhetetlen. Ha pedig másik irodalmi példát óhajtunk keresni, hát Goethe Doktor Faustja az, aki szintén lepaktál az ördöggel, azt mondja:
"Rohantam a világon át; 
mit megkívántam, üstökön ragadtam, 
amit meguntam, abbahagytam, 
mit elszalasztottam, nem érdekelt. 
Sóvárogtam, s beteltem, újra vágy 
fogott el, ekként száguldottam át 
az életen, hajdan vadul robogva, 
de bölcsen s megfontoltan ballagok ma."
Dorian ezt az utolsót nem teszi meg a történet során egyszer sem, nem áll meg, nem gondol át, nem fontol meg, olyan, mint egy akaratos gyerek, felnőtt hatalommal. Valószínűnek tartom, hogy Wilde botrányos életrajza nélkül nem lenne ennyire népszerű ez a kötet, nem olvasnák ennyien.

A többi molyklub tag véleménye itt olvasható:
http://konyv-sarok.blogspot.hu/p/dorian-gray-arckepe.html

Külön kiemelném az eredeti verziót olvasó AniTiger, Jeffi és Réta véleményét!


A művet pedig online itt lehet olvasni:
- magyarul
- angolul.

3,5 csillag az ötből.


2017. október 30., hétfő

A hét verse - Szabó Magda: A fény lécei köztSzabó Magda: A fény lécei közt


Hintáját a holdhoz kötötte, 
belendült az alvó szobába. 
Ahogy megláttam, visszaléptem, 
ő jött felém, én egyre hátra. 
A fény lécében elbukott, 
térdre esett. 
Minden sarokhoz lehajolt, 
valamit keresett.

Minden sarokhoz lehajolt. 
Én mentem hátra, egyre hátra, 
itt hagyta egyszer, erre volt, 
minden sarokhoz lehajolt, 
csak surrant, surrant a homályba.

Sehol se volt. Semmi se volt. 
A fény lécében elbotolt.

Sirni kezdett, mint a madár, 
ha valami torkához ér. 
Sikoltva takartam az arcom: 
megvakulok, olyan fehér. 
Csak bolygott, bolygott, hátra-vissza. 
Sikoltoztam a rémülettől. 
Hajnal jött, fényével felitta.

Azóta itt jár minden éjjel, 
s minden sarokhoz lehajol. 
Leng-leng a szobában fehéren, 
hátha meglelné valahol. 
Letérdel minden zug elé. 
Két nagy szeme ragyog. Ragyog.

Ha megtalálja: elviszi. 
Ha megtalálja: meghalok.

***

2017. október 25., szerda

Robert Merle: Védett ​férfiakFÜLSZÖVEG:

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

Fagyos ​éjszaka. Dermedt csöndbe burkolódzik a szögesdróttal körülkeritett, nagy kiterjedésű birtok. Egyetlen bejáratánál őrtorony magasodik, ahol egy tengelye körül forgó gépfegyver mellől egy milicista lány fürkészi a kihalt tájat, amelyet kisértetiesen pásztáz egyre-egyre a fényszóró sugara. 
Hol vagyunk? Koncentrációs táborban? Vagy csupán egy védett körzetben, ahol tudós férfiak a halálos kimenetelű agyvelőgyulladás ellenszerét kutatják? A kitűnő francia iró legújabb politikai-fantasztikus regénye a mostanában sokat emlegetett kérdésről: a férfiak és a nők egyenjogúságáról szól. A regény valamikor a nyolcvanas években játszódik az Egyesült Államokban. A swifti képtelen helyzet a következő: ismeretlen virusú agyvelőgyulladás pusztit, és a járvány halálos minden nemzőképes férfira. A nők az élet minden területén átveszik a hatalmat, a köztársasági elnök pedig egy férfigyűlölő nő lesz, aki a látszat kedvéért beleegyezik, hogy egy nagy gyógyszergyár védett területet létesitsen a betegség ellenszerét kutató tudós férfiaknak. A kutatócsoport vezetője Martinelli doktor, aki, miközben társaival az emberi faj fennmaradásáért küzd, a nők között is szövetségesekre talál, és megindul a tragikomikus, fordulatos, szövevényes küzdelem…
Merle elsősorban társadalmi érdeklődésű iró, nagyszerű atmoszférát teremt, fel tudja kelteni egy nyomasztó mikrovilág veszélyérzettel és megalázottsággal teli levegőjét, és egyértelműen elitéli, mint eddig is minden regényében, az embertelen elméletet és gyakorlatot.
Moly adatlap:Előrebocsátom: feminista vagyok.
Igen, három gyerekkel, 17 év házasság után is azt gondolom, hogy rengeteg dologban igaza van a nőjogi harcosoknak világszerte. De azt is, hogy a feminizmust is lehet vércikin művelni, túlzásba vinni – erről szól a Védett férfiak.

Ez nem egy női vagy férfi olvasmány, ha lehetne, akkor azt tudnám javasolni minden ismerősömnek, hogy olvassák el ezt a könyvet, de úgy, hogy elolvassák mellé Margaret Atwood remekművét, A szolgálólány meséjét. Mert a két történet egymás színe-fonákja, az egyik rémmese a matriarchális társadalomból, míg a másik a patriarchális mítosznak mutatja be horrorszerű mélységeit.
Félreértés ne essék: egyik rosszabb jövőkép lenne, mint a másik! És hirtelen nehéz is megmondanom, hogy melyik lenne rémesebb.
De hogy ismerni nem ártana őket, az biztos, hiszen mindkét regény kiindulópontja egy-egy valós, időszerű, bármikor előfordulható szituáció.
A Védett férfiakban egy fertőzés pusztítja a férfinemet, míg Atwood jóslata egy terrorista támadás után elrendelt, tartósra sikerült szükségállapotból indul ki. 

Nőként olvasva bennem sokszor megszólalt a vészcsengő a Védett férfiak olvasása során is, a kötelező spermaleadást nehéz nem elítélni, de ugyanígy nagyon visszásnak tartottam, hogy bár minden második nőszemély kikezdett a főszereplő dokival, folyton kicsinyítőképzővel emlegették a férfi nevét. Akkor most vagy kell a pasi, vagy nem, miért nem lehetett eldönteni, mit kellett ennyit játszmázni végig?
Ez a része biztosan nem volt szimpatikus, mint ahogy a regény végén az új alkotmány sem, ami nemes egyszerűséggel „nemzőnek” titulálja a születendő gyermekek apját, teljes jogú szülőnek kikiáltva az anyát. És ahol a nő se beszámítható, azzal a gyerekkel mi van? Vagy mi történik baleset, haláleset esetén?
Ez a másik végletbe esés pont annyira túlzás, mint amikor csak a férfi a család feje, esze, pénztárcája, közepe…

Szóval vegyesek az érzelmeim, majdhogynem szégyenkeztem is a fehérmájú női szereplők miatt, de azt gondolom, hogy mindkét regényt érdemes többször is forgatni egy élethossz alatt. Ha nem is úgy, mint az 1984-et vagy a Szép új világot, amit jó lenne öt évenként újraolvasni; azért évtizedenként érdemes visszatérni Merle és Atwood világába is.
Természetesen 5 csillag, ajánlom! Én pedig sorra kerítem jövőre Robert Merle több könyvét is, már a polcokon várakozik A sziget, az Állati elmék és a Malevil.

2017. október 23., hétfő

A hét verse - József Attila: RejtelmekJózsef Attila: Rejtelmek

Rejtelmek ha zengenek, 
őrt állok, mint mesékbe’. 
Bebujtattál engemet 
talpig nehéz hűségbe.

Szól a szellő, szól a víz, 
elpirulsz, ha megérted. 
Szól a szem és szól a szív, 
folyamodnak teérted.

Én is írom énekem: 
ha már szeretlek téged, 
tedd könnyüvé énnekem 
ezt a nehéz hűséget.

***


2017. október 20., péntek

Szeptemberi esti mesék


Egy ideje már töprengek azon, hogy írjak-e a sok-sok esti meséről, amit olvasunk itthon, de múlt héten rákérdezett offline valaki, hogy kinek, kiért olvasok én ennyi gyerekkönyvet. 
A válasz két főszereplője elmélyülten játszik valamilyen zombivadász játékot a játszóházban, direkt nem mutatom az arcukat :P Nem lesznek ők Anna, Peti, Gergő, holott Máté fiam tegnap azt mondta, hogy nem bánná, ha róla is készülne könyv.
Ha az nem is, egy blogbejegyzésben most újfent megemlítem, a fiam 7 éves, és most kezdte a sulit, az olvasástanulást is; a legkisebb gyerkőc, Emma pedig 5 éves, ovis. 

Mivel már szóba hoztam az olvasástanulást, a rengeteg mese egyik oka pontosan ez, a tanítónénik azt kérték az iskolában, hogy ne csak gyakoroljuk itthon az olvasást, hanem olvassunk is mi szülők fel, lehetőleg minden nap egy mesét.
Érdekes módon én most Máténál kezdem érteni a dolog apropóját, mert úgy veszem észre, hogy eddig elvonatkoztatott a betű és a mese között. Voltak ilyen furcsa jelek a könyvekben, amiből ő maximum a számokat, rajzokat, smiley-kat értette, de ezt a fejében különválasztotta az olvasástól, a történetmeséléstől.
Most, hogy ő is tanulja, sőt a mesékben a már ismerős szavakra rámutatok, kezdi felfogni a kapcsolódást. De valamilyen szinten érthető a logikája, a felnőttek általában érthetetlen, elképzelt, nem kézzelfogható dolgokról beszélnek; a tévéről az első pillanattól azt hallja, hogy nem kell mindent elhinni, a számítógépről pláne. Hát persze, hogy nem volt kapcsolat a buksijában a betűk és a mese között!
Az is nehéz, hogy ugrásokkal tanítjuk még a Meixner módszerben is a gyerkőcöket. Előbb magánhangzó-mássalhangzó szótagokat gyakoroltattunk be velük (am/im/óm); majd azt kérjük, hogy fordítsa meg őket: mó/mi/ma.
Meixner módszer további sajátossága, hogy mö/tö/sö hangzóként tanítja a betűket, nem úgy, ahogy anno mi szülők tanultuk, a Romankovics módszerrel, mé/té/sé betűnek. Aztán kimondatjuk a gyerekkel külön a betűket, ez milyen betű? Mö. Ez milyen? A. Na, akkor olvasd össze! és azt várjuk, hogy hagyja el a támogató ö hangot...


Szóval nehéz mesterség az olvasástanulás, kell a naponkénti, vagy lehetőség szerint heti 5x-i gyakorlás. Viszont azt az örömöt, mikor kiolvas egy szót, és villámcsapásként ráébred, hogy érti is! Hát az egyelőre leírhatatlan :D
Ha már iskolakezdés, akkor legelőször is egy iskoláról szóló, úgynevezett ablakos könyvecskét vettünk a kezünkbe. Szerintem mindenki ismeri ezt a kiadványtípust, egy-egy szövegrészt fel lehet emelni, és az alatta lévő kis ablakocskában további információkat lehet elolvasni.
A borítón látható szőke kislány, barna kisfiú kezdik az iskolát, és habár német a könyv, azért volt érdekes elolvasni, mert már az első héten össze tudtuk hasonlítani, hogy mennyire más a magyar iskola, mint a történetben szereplő, illetve, hol hasonlít, hol teljesen ugyanaz.

A legizgalmasabb az utolsó oldalpár, ahol 5-6 másik földrészen élő, más bőrszínű gyerekről mesélnek, hogy például Angliában kötelező egyenruha van, vagy hogy Grönlandon bentlakásos iskola van, Dél-Amerikában és Kínában pedig órákat kell gyalogolni a sulihoz.
Nálunk csak 5 utca sarkot...
Megvallom őszintén, véletlenül került a kezembe Bartos Erika eme könyve, de bizonyisten, telitalálat egy elsőshöz! Sőt, még egy iskolába készülő nagyovisnak is, második félévben, közel a ballagáshoz, de egy másodikosnak is jó lehet, tanév elején.

Az alaptörténet szerint Andris 7 éves, és szülei meglepetéspartit rendeznek neki, amire meghívják az egész családot. Minden családtagnak más neve van, az ábécé egymás utáni betűivel; az apuka Ádám, az anyuka Beáta, a kishúg Cili.
Tudom, hogy elsőre kicsit (nagyon) didaktikusnak tűnik a dolog, de nem az, mert rengeteg érdekes apróság bele lett dolgozva a kerettörténetbe. Egyfelől a rokonok különböző helyen élnek, volt debreceni, ahol nálunk apa barátja lakik a családjával; aztán volt Pécs környéki, ahonnan az én kedves barátnőim, Bogi és Hajni származnak. Volt szó benne Balatonról, Angliáról, sőt az egyik nagybácsi felesége francia - éppen úgy, mint nálunk a családban!
A különböző rokonsági fokokról is szó esik a mesében, hogy ki az unokatestvér, ki a mostohatestvér, nevelőszülő, mi az örökbefogadás, mit jelent fogyatékosnak lenni - legyen ez akár tolókocsi, akár hallókészülék.
Persze a felnőttek számtalan foglalkozást űznek, hobbival tevékenykednek, és a történet gyerekszereplői is változatos álmokat kergetnek. A kötet végén van egy ábécérajz is, Andris áll középen, majd jön a többi szereplő; van rajzolt térkép is, ki, honnan érkezett a buliba, illetve felsorolás is, ki, hány éves.


Már a Hoppla meséi is jó irány volt, de számomra most ezzel lépett ki az unalmas Anna-Peti-Gergő vagy Bogyó-Babóca világból Bartos Erika. Jó szívvel ajánljuk a könyvet, színes volt, lekötötte mindkét gyerkőcöt.

https://moly.hu/konyvek/bartos-erika-egyutt-lenni-joEzt a mesét Emma kedvéért kellett elolvasni, mert az oviban eljátszották, minden gyerek nagy örömére, hogy a török császárnak bő bugyogója van :D
Itthon is röhögőgörcsöt kap tőle, amit mi már csak bámulunk - Máté maximum attól kacag, hogy Emma mennyire nevet.
Klasszikus mese, Arany fiának feldolgozásában.

https://www.youtube.com/watch?v=IxgKA4Sgqhg
Berg Juditot mi inkább a Rumini kapcsán ismertük a nagylánnyal, de nyáron jártak a kicsik napközis táborba, és ott kezdték el olvasni a három cicajáték történeteit.
A Cipelő cicák apró kis játékcicák: testük tarkabarka, farkuk végén színes gyöngyök himbálódznak. Pont elférnek egy gyerek markában, gazdáik mindenhová magukkal cipelik őket. A felnőttek csak ennyit látnak. De a gyerekek tudják, hogy a cicák ennél sokkal többre képesek! Csak csettintenek egyet a farkuk végivel, és hihetetlen csodák történnek: maguktól elindulnak a játéklovak, lilára és kékre váltanak az utcai jelzőlámpák, eltűnnek a tányérról az otthagyott kenyérhéjak…

Cirő, Pepe és Lőri, a játékcicák nevei elég sok gondot okoztak olvasás közben, de ahogy ránéztem a molyon az értékelésekre, más anyukáknak is :) Holott már megszokhattam volna, Berg Judit bámulatos neveket képes kreálni, nekem a Rumini sorozatból az volt az egyik kedvenc jellemzőm.
Nemcsak a játékok, hanem a gazdáik is hárman vannak, Lili, Marci és Dorka ugyanolyan nemi leosztásban vannak, mint nálunk az életben - nyilván ezért telitalálat a gyerekeknél a könyv.
De szeretik Agócs Írisz rajzait is, jókat tudnak derülni az illusztrációkon, viszont azt megállapították, hogy Pepe gazdájának lenni nehéz, mert ő a legnagyobb problémaokozó általában. Meg a legvagányabb, legdumásabb, aki csodálni is lehet...
Nálunk nagyon népszerű lett a mese, de majd jövő hónapban megmutatom, hogy miért a következő kötetet, a Cipelő cicák a cirkuszban olvastatták el velem többször.

https://moly.hu/konyvek/berg-judit-cipelo-cicak-a-varosban


2017. október 17., kedd

Justin Trudeau: Ami ​összekötFÜLSZÖVEG:

Vajon ​előny vagy hátrány, ha egy történelmi jelentőségű elnök fiaként látjuk meg a napvilágot? Képesek vagyunk elviselni, hogy egész életünket a nyilvánosság előtt kell leélnünk? Hogyan éljük meg a saját tragédiáinkat és boldog pillanatainkat, ha azok nem csak ránk tartoznak? 
Vajon kicsoda Justin Trudeau? Kanada miniszterelnöke most végre feltárja, mi vezette el azokhoz az eszmékhez, amelyek ma politikai tevékenységét befolyásolják. Megtudhatjuk, milyen kapcsolat fűzte és fűzi a gyönyörű Sophie Gregorie-hoz. Végre megérthetjük, Justin fiatalemberként hogyan találta meg saját hangját, és miért döntött úgy, hogy politikai pályára lép. 
Betekintést nyerhetünk abba, hogy Trudeau miképpen kezelte a 2011-es liberális vereséget, és hogyan reagált arra, hogy a kanadai nép látszólag teljesen elveszítette a kapcsolatot a Liberális Párttal. Vajon mi motiválta abban, hogy a nehézségek ellenére folyamatosan segítette a párt megújulását?

Justin Trudeau meggyőződése, hogy Kanadát épp a sokszínűsége erősíti és teszi naggyá. És hogy mi a titok? Mit kell tenni, hogy egy ország felvirágozzon? Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem mindig azt, AMI ÖSSZEKÖT!

Moly adatlap:
https://moly.hu/konyvek/justin-trudeau-ami-osszekot

A könyvet ITT tudod kedvezményesen megrendelni! :)

Szerintem két eset van, mikor egy könyves bloggernek érdemes várnia az értékelés írásával: ha nagyon tetszett neki a könyv, amit olvasott, illetve, ha nagyon nem.
Szerencsére Justin Trudeau önéletrajzi művénél az első eshetőség forgott fenn, ahhoz, hogy a lányos, rózsaszín rajongói csöpögésen túl, értelmesen is le tudjam írni a véleményemet a kötetről, muszáj volt előtte mást is olvasnom, és szó szerint aludni pár éjszakát az értékelésem előtt.

Valószínűleg, akik online már követnek egy ideje, olvasgatják a blogot, pláne akik tudnak a tumblr oldalam létezéséről, de akik követnek twitteren is, már sejthetik, mit fogok írni: igen, én is liberális vagyok. A kevés nyilvános facebook adataim közül ez az egyik, amit nem szégyenlek ország, világ, online közösségek előtt felvállalni.
Természetesen drukkoltam két éve Justin győzelméért, nagyon boldogan posztoltam ki széltében, hosszában, hogy újra Liberális elnöke lett Kanadának, teljes rajongói boldogságban úsztam napokig.

Többen kérdeztétek, hogy milyen a könyv, már az első pillanattól kezdve, és ha egy szóval kellene jellemezni, azt mondanám: olvasmányos. Trudeau jó stílusban ír, de ezen nem nagyon kell csodálkozni, hiszen eleve politikus családból érkezett, szinte vérében van az ékesszólás képessége. Az édesapja, Pierre volt Kanada 15. miniszterelnöke, míg anyukája, Margaret családjában a pedagógus pálya számított általánosnak.

Justin gyermekkora elég kettős volt, éppen úgy, mint szülei. Apja a francia gyökereket jelentette a családban, ezen a nyelven is beszélt velük, míg édesanyja az angolszász kultúrát és főleg a liberalizmust hozta magával otthonukba. 30 év korkülönbség volt a szülők között, és talán Pierre Trudeau munkamániája, talán Margaret Sinclair egyre erősödő depressziója tehetett róla, de elváltak 13 év után. Justin kamaszként ezt nehezen bírta feldolgozni, munkált benne is a bűntudat, mint minden gyermekben, illetve szerette volna anyját segíteni, hogy kilábaljon a betegségéből, de próbált teljességgel megfelelni a perfekcionista apjának is.

"Rájöttem, hogy ő és a szülők ugyanolyan esendőek, mint én, és hogy a felnőttek sem tökéletesek. Sok tekintetben gyermekek maradnak a lelkük mélyén. A félelmek, amiket gyermekként éreztünk, mérséklődnek az érettséggel és a korral, de ott maradnak, mint a csontvázak a szekrényben. Anyám betegségének legrosszabb szakaszának félelmei és rémálmai a gyermekkorából származtak. Nem hinném, hogy más lett volna, mint a többi felnőtt, csak a betegsége kinyitotta azokat a szekrényeket, amik más tudatában zárva maradnak. A csontvázak kiestek belőlük és felügyelet nélkül sétafikálni kezdtek."Az, ha valaki híres szülő gyermeke, roppant megterhelő, mert elvárásokkal fordul felé a környezete, állandó összehasonlítást kell már gyermekként is elszenvednie, a kiteljesedett felnőttel szemben. A fiatal Trudeau is megérezte ezt, miután mindenki elvárta volna tőle, mint elsőszülöttől, hogy apja középiskolája után ő is a jogra menjen. De ehelyett Justin előbb bölcsészdiplomát szerzett, angol irodalomból, majd egy kisebbfajta hátizsákos világkörüli túra után snowboard oktató lett. Jellemzően mindenhol megszenvedte, ha bemutatkozott, így időnként csellel élt, például mikor beiratkozott egy bokszklubba, anyai családnevét kissé elváltoztatva, mint Justin St. Clair. Persze, előbb-utóbb rájöttek mindenhol, hogy ki ő, de valószínűnek tartom, hogy egész életében hasonlítgatni fogják tetteit, szavait, és főleg a politikáját apjáéhoz.

Ha őszinte akarok lenni, természetesen meg kell vallanom, hogy vannak unalmasabb, lassabb részek a műben, eredetileg Justin csak Kanadának írta meg a könyvet. Így tehát azok a fejezetek, amik Québec különválási törekvéseit, vagy más politikai társulásokat, kanadai törvényeket, politikusokat, a kétnyelvű társadalom nehézségeit, problémáit taglalják, nem biztos, hogy az európai olvasóknak izgalmat rejtenek.
Sőt, hadd legyek teljesen nyílt: egyáltalán nem mindig egyszerűen követhetőek, azonban számomra azért voltak érdekesek, mert mind angolul, mind franciául értek, ismerem a két nyelv különbségeit, el tudom könnyen képzelni a gondolkodásmódokból fakadóakat is.

"A francia nyelvtan megköveteli, hogy mielőtt belekezdünk egy mondatba, már tudjuk, mi lesz annak a vége. Tehát nagyfokú tudatosságot kíván a használójától. Ha így kezdted a mondatot, nem fejezheted be úgy. Ezért nehéz legyőzni a francia entellektüelek számára a lelkük mélyén szunnyadó Proustot, amikor a tévében vagy több ember előtt beszélnek.
Az angol mondatok bárhogyan végződhetnek, bármilyen konklúzióra juthatsz menet közben, attól függetlenül, hogyan is kezdtél bele egy gondolat kifejezésébe. A mondatod közepén úgy kanyarodhatsz más irányba, hogy nem rúgod fel a nyelvtani szabályokat. Az angol nyelv lazasága ismeretlen a franciában, ahol nagy figyelmet igényel összhangba hozni a tagmondatokat."

"Mint a kétnyelvűek általában, gyakran ugráltam a nyelvek között, általában önkényesen. A matekra franciául gondoltam, mert ez volt a matekórák nyelve. Amikor nyugaton franciát tanítottam és láttam, milyen sokat szenvednek vele a diákok, megmutattam nekik a francia nyelv romantikus aspektusát. Amikor hiányzik valaki, franciául azt mondod, hogy „tu me manques”. Vagyis a te a mondat alanya. Ellentétben az angol változattal, az „I miss you”-val, ami teljes egészében a beszélőről szól. Kis differencia, de a tinédzsereknek, akikben tomboltak a hormonok, nagyon tetszett."
Persze vannak a könyvben jócskán érzelmes részek is, például, mikor Michaelról, kisebbik öccsének haláláról ír, vagy mikor apja elvesztéséről. De ugyanilyen megindító a feleségével, Sophieval való megismerkedése is, sőt végtelenül romantikus, hogy már az első randin azt javasolta Justin, hogy jegyezzék el egymást.

Tehát ha azt kérdezitek, hogy szerettem-e én ezt a könyvet, ajánlom-e másnak, egy hatalmas igennel fogok válaszolni. Mert tényleg szórakoztató, olvasmányos, egyenes, jó stílusú mű, olyan, mint amilyet Trudeau arcára tekintve remél az olvasó.
Már a huszadik oldalon is csak annyi bajom volt vele, hogyan bírjam megállni, hogy ne idézzem ki a könyv egészét.
Számomra nagy élmény volt olvasni a kortesbeszédeit is, illetve a kötet utolsó pár fejezetét, amely már a politikai útját taglalja, de még szívmelengetőbb volt a mellékelt fotókat nézegetni… amiből lehetett volna jóval több is :D


Ez lett a kedvencem: 
http://www.cbc.ca/news/trending/justin-trudeau-yoga-photo-peacock-pose-2013-pierre-trudeau-1.3513238

Nemes egyszerűséggel "yoga trudeau"-nak címkézi még a gép is :D


Ennél jobban nem tudom ajánlani nektek a könyvet, a kiadónak viszont nagyon-nagyon köszönöm az előolvasás lehetőségét!

 Athenaeum kiadó
Weboldal Facebook - Moly

2017. október 16., hétfő

A hét verse - Szabó Lőrinc: Egy pohár víz


Szabó Lőrinc: Egy pohár víz

Hogy a napfény ráesett, 
szinte szívdobogva nézem 
ezüstszikrás börtönében 
az ezüsthideg vizet.

Víz, még sohse láttalak; 
és lelkem sok szennye-bűne 
boldogan megszégyenülve 
érzi, milyen tiszta vagy.

Jég vagy! tűz vagy! gyönyörű! 
Tündértestű meztelenség, 
voltam én is, és leszek még, 
mint te, olyan egyszerű?

Jöjjetek, igaz imák: 
jó vizek, öntözzetek meg, 
és kit oly rosszul szeretlek 
válts meg, égi tisztaság!

***

Vers forrása:
https://moly.hu/karcok/977229

Kép forrása: Pixabay

2017. október 12., csütörtök

Mary Hooper: Édességek ​kicsiny boltja & Szirmok ​a hamuban


FÜLSZÖVEG:

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

Az ​utcákon tyúkok, malacok, kutyák, macskák szaladgálnak, árusok kínálják portékáikat, trágyadombok, eldobált hulladék, sikátorok, nyüzsgő sokaság, hintók, díszes ruhákat viselő hölgyek és urak, sár, temetést játszó gyerekek, gazemberek karóra tűzött fejei, ezt látja Hannah, aki nővéréhez érkezik a fővárosba, 1665 nyarán. 
Nővérének, Sarahnak kis édességboltja van, ahol elkél a segítség, azonban mire Hannah odaér, felüti fejét a rettegett betegség. 
Mary Hooper könyvének feszültségét ez a kettősség adja: miközben a főszereplő kamaszlány szemével figyeljük a zsibongó várost, s átéljük Hannah fiatalságának minden izgatottságát, lelkesültségét, amit az új hely, egy másfajta életmód kínál számára, aközben ott settenkedik a félelmetes ragály, és lépésről lépésre közeledik feléjük. 
A testvérek eleinte bizakodók, remélik, hogy a pestis távol marad az ő körzetüktől. Lefoglalja őket az édességek készítése, árusítása, apró kis gondjaik, Hannaht pedig a város fölfedezése és egy bontakozó szerelem. Azonban egyre gyakrabban hallják a lélekharang zúgását, és egyre közelebb oson hozzájuk a halál, míg egy nap már az ő utcájukat is eléri. 
A vesztegzár alá vont városból elmenekülni csak a nagyon gazdagok számára lehetséges, csak ők képesek megvenni a távozásukhoz szükséges méregdrága egészséglevelet. A történet végén Hannah és Sarah már-már krimibe illő módon mégis kijut Londonból, és mi bízunk benne, hogy nem vitték magukkal a gyilkos kórt.

Első rész adatlapja:
https://moly.hu/konyvek/mary-hooper-edessegek-kicsiny-boltja
Folytatás a molyon:
https://moly.hu/konyvek/mary-hooper-szirmok-a-hamuban
Akik régebben követnek, azoknak nem lesz újdonság, hogy felváltva olvasok, hol szakkönyvet, hol klasszikus irodalmat, hol gyerekkönyvet, hol kortársat, és igen bizony, időről-időre becsúszik a young adult, ifjúsági címke is, mégpedig pihenésképpen.
Most is így jártam, két kortárs magyar novelláskötet depressziótengere után vágytam valami habkönnyűre, gyorsan emészthetőre, és Mary Hooper könyvei ennek az elvárásomnak nagyszerűen meg is feleltek.

A molyon mindkét kötet címkéi között ott szerepel a „történelmi” jelző, hát az bizony jócskán félrevezetheti az olvasókat, ha csak szigorúan erre a szóra keresnek rá.
Hűséget nem tudom, hogy mennyire lehet felróni ennek a két történetnek, mert bár az írónő utal rá, hogy kinek a naplója indította útnak a regényeit, sőt a fejezetcímek alatt szerepel is egy-egy kiragadott naplórészlet; azért jócskán mai ez a két könyv. Erről pedig szerintem a teljesen átlagos főhős, a 16 éves Hannah tehet, akit elég sokáig a pestis helyett jobban érdekel a kinézete, tehát tipikus kamaszlány.
Ha a regényeket hirtelen a mába áttéve filmesítenék meg, mint ahogy a Veszedelmes viszonyokat átplántálták a Kegyetlen játékokba, Hannah bármelyik szőke amcsi leányzó lehetne, az első történet elején annyira tucatjelleme van.

Igaz, ami igaz, később sem fejlődik a karaktere valami fényesen, a második regény kezdetén kell neki az a pofon az élettől, hogy úgy tudja, hogy meghalt a neki tetsző fiatalember – szerintem ekkortól kezd élettel megtelni Hannah szerepe, innentől lehet őt megkedvelni, megsajnálni.
Mikor visszavittem a két könyvet a helyi könyvtárba, ott a gyerekrészlegért felelős kolléganő azt vettette a történet szemére, hogy nincs befejezve, levegőben lóg a vége. Tényleg nincs lezárva, azzal végződik a második regény, hogy Hannah újra hazamegy, de én nem éreztem azt, hogy több kellene a regényből.
Volt boldogság, megmenekültek a szereplők a londoni tűzvésztől, merthogy a második kötetben az a fő ellenség, a lepra után; azonban nagyon rózsaszínbe forduló végződéstől végképpen elvesztette volna a történelmi jellegét a történet, még azt a keveset is, ami addig jellemezte. Én személy szerint örülök neki, hogy giccsmentes maradt a befejezés, legfeljebb az a meglepő, hogy egy tini könyvben van így :P

Ami viszont nekem megint tetszett, és most bánom azt, hogy Fanni nagylányommal nem beszéltem át, mert ő ajánlotta a könyveket, maga a pestis terjedésének leírása, az emberi reakciók, főleg az orvosi csodaszerekről szóló részek voltak nagyon jók az első könyvben.
A folytatásban, a Szirmok a hamuban legemlékezetesebb része számomra a király, II. Károly felbukkanása volt. Mary Hooper nem tudom, hogy mennyire ért a varráshoz, de igen szemléletesen le tudta mindkét regényben festeni a korabeli kelméket, vásznakat, csipkéket, díszeket, és ez II. Károly külsejének leírásakor csúcsosodott ki.

Csillagokat tekintve csupa jóindulatból kap minkét regény 4-4 csillagot; illetve szórakoztató, pihentető olvasmánynak szívesen ajánlom a könyveket. :)


További linkek a témához:

Daniel Defoe: A londoni pestis
Fekete halál 

és

A nagy londoni tűzvész

2017. október 9., hétfő

A hét verse - Szabó Magda: SzonettSzabó Magda: Szonett

Ha eljössz, összezúgnak a komoly fák, 
és felrettentik lombjukon a csöndet, 
a síró felhők halkan rád köszönnek, 
fürge csikók zablájukat kioldják.

Piros gyertyáit lobbantja az ünnep, 
a lepkék szomjas csápjuk mézbe tolják, 
minden vízen feszülnek a vitorlák, 
torony körül vad csillagok keringnek.

Ha jössz, villámmal gyúlnak messzi fáklyák, 
álmos virágok kelyhüket kitátják, 
az érhetetlen égből gyöngy pereg,

a napraforgók szirmuk fényre tárják, 
az Óra összecsukja csöndbe szárnyát, 
lábadhoz ejti arcát s szendereg.

***

Vers forrása:

2017. október 5., csütörtök

Shrabani Basu: Viktória ​királynő és Abdul


FÜLSZÖVEG:


„Oly nagyon kedvelem őt – írta Viktória 1888-ban. – Jó, gyengéd és megértő… igazi megnyugvás számomra." 
A magas és jóvágású Abdul alig huszonnégy évesen érkezett Agrából Angliába, hogy az aranyjubileumát ünneplő Viktória királynő asztalánál szolgáljon fel. Az indiai ifjú alig egy év leforgása alatt az udvar befolyásos személyisége lett. 
Így kezdődött Viktória királynő hosszú uralkodásának talán legbotrányosabb évtizede. Az uralkodó mérhetetlen örömet és megnyugvást talált munsijában. Abdul mindeközben megosztotta az indiai szubkontinenssel kapcsolatos szerteágazó tudását India császárnőjével, aki soha nem jutott el az egzotikus országba. A királyi udvar megvetéssel tekintett a bizalmas kapcsolatra, amely egészen a királynő 1901. január 22-én bekövetkezett haláláig kitartott. 
Shrabani Basu eredeti dokumentumok alapján eleveníti fel Viktória és Abdul páratlan kapcsolatát, és vele a késő tizenkilencedik század Brit Birodalmának életét.
Szeptemberben ​Judi Dench főszereplésével, Stephen Frears rendezésében a filmvásznon is találkozhatunk a történettel.

Moly adatlap:
https://moly.hu/konyvek/shrabani-basu-viktoria-kiralyno-es-abdul
A könyvet ITT tudod kedvezményesen megrendelni! :)
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy indiai fiatalember, aki szegény, de jóravaló családból származott. Atyja egyszerű ápoló volt, úgynevezett bennszülött orvos egy börtönben, Agrában, ahol hősünk, Karim, aki második gyermekként látta meg a napvilágot, a hatgyerekes családjában, tisztviselő-helyettesként dolgozott. Agra kereskedelmi központnak számított akkoriban, a 19. század végén, ahol a börtönben élők fogságuk alatt szebbnél-szebb, díszesebbnél-díszesebb ajándékot készítettek India Császárnőjének, Viktória királynőnek.

Az agriai börtönből érkezett kézműves tárgyak nagy megelégedettségére szolgáltak őfelségének, olyannyira, hogy felszólította a börtön igazgatóját, hogy uralkodása jubileuma alkalmából látogassa meg, és hozzon magával két indiai felszolgálót, akik majd őt, a királynőt fogják kiszolgálni egy évig.
1887-ben, mikor Karim útnak indult Angliába, egy hónapi hajózásba és vonatozásba került, mire elérték az ünnepi lázban nyüzsgő Londont. A későbbi munsi egy másik szolgálóval érkezett meg a jubileumra, és bizony el kellett telnie jó pár hétnek, mire Viktória felfigyelt a filmben oly nagyon kiemelt barna szempárra, de legalábbis arra, hogy a fiatalabb indiai értelmes, és tehetséges.

Fél év után indulnak meg a híressé vált hindusztáni nyelvleckék, egészen sajátságos módszerrel tanult az ekkor már 68 éves királynő. Abdul Karim szótárat szerkesztett őfelségének a gyakran használt urdu szavakról, melyeket az érthetőség kedvéért latin betűkkel jegyzett le. A szavakat ábécébe rendezték, a kifejezéseket pedig a mindennapi életből merítették. Vörösbe kötött, aranyozott élű kis zsebkönyvek voltak Viktória királynő Hindusztáni naplói, melyek máig kiadatlanok; és amelyekbe urdul, majd alatta angolul voltak lemásolva a példamondatok.

Noha Abdul Karim eredetileg asztali inasnak, felszolgálónak, kvázi pincérnek érkezett az udvarhoz, alig egy év alatt nagyot emelkedett a ranglétrán: Munsi Háfiz lett belőle, azaz a királynő titkára és tanítója is egyben. És ez még csak a kezdet volt karrierjében, mert egyre gazdagodott, sőt önálló otthont is kapott, a Karim Cottage-ot, melybe beköltöztethette feleségét és anyósát. Mindenhová elkísérte a vénülő királynőt, sokszor helyette olvasott fel, tisztázta őfelsége levelezését – mind a hivatalos, államügyeket, mind a magánleveleket is; tehát kedvelt szolga lett, kegyenc.
Ez persze bőven okot adott mind a féltékenységre a brit szolgálók, tisztviselők között, de Abdult egyre kevésbé szívlelték saját honfitársai sem, a többi indiai, akik fölébe helyezte az uralkodói kegy.
Pupillával beszélgettünk arról a twitteren, hogy ebben a történetben a korrajz végtelenül érdekes, de nekem a királynő, Viktória alakja is nagyon vonzó volt. Hihetetlenül strapabírók az angol női uralkodók, szívósan dolgoznak szinte a halálukig, és persze a személyiségük is jelentős.
Viktória királynő korában volt Anglia a legnagyobb kiterjedésű, a Brit birodalom érdekeltségei behálózták a Földet Északi sarktól a Déliig, kelettől nyugatig. És nemcsak a terület nagysága, hanem a gazdasági, politikai befolyása is felfoghatatlanul, utolérhetetlenül nagy volt; elég, ha azt említem, hogy a kilenc gyermeke házasságaik révén minden európai, sőt az orosz uralkodói házzal is rokonságban voltak.

Mi végre hát a nagy hűhó az egyszerű indiai jöttment körül, aki mikortól felívelt a csillaga, már nem mindig viselkedett szimpatikusan?
Az uralkodás, a hatalom, főleg a felelősség roppant magányos teher. A királynő férje halála után sosem vette le a gyászruháját, mindig hordta a menyasszonyi fátylát – végtelenül hűséges teremtés volt. Abdul Karim előtt John Brown a skót szolgája volt, aki kegyenc hírében állt a királyi udvarban, amit talán bizonyít, hogy a skóttól kapott gyűrű a királynő kezén maradt koporsójában is.

De hogy Abdul titka mi lehetett? Talán a külső, sőt, bizonyára számított, hogy a jubileumra érkezett két indiai szolga közül Abdul Karim volt a vékonyabb, magasabb, fiatalabb. Számíthatott a férfi természetes intelligenciája is, hiszen alig pár év alatt teljességgel elsajátította az angol nyelv minden fordulatát. És persze számíthatott az is, hogy személyében Viktória királynő saját elfoglaltságot talált, mégpedig meglehetősen rendhagyót, hiszen ő volt az uralkodó, a férfi főnöke, de egyben tanítványa is. Őfelsége mindezeken túl haladó szemléletű volt, hajlandónak bizonyult félretenni mind a rang, mind a származásbeli különbségeket, amit a korabeli környezete nem tett meg, és nem is értett meg.
Persze, a kérdés fennáll: vajon leült volna egy asztalhoz bármelyik indiaival is, vagy csak Abdul Karimmal, és a férfi rokonságával?
Vajon mit szólt volna ahhoz, ha tudomására jutott volna, hogy a férfi Viktória halála után kérkedett a nála töltött évekkel, mutogatta a róla készült fotókat, és bárkinek, aki kíváncsi volt, beszámolt az udvari életéről?
Kinek ajánlom a könyvet?

A történelem, ezen belül nyilván angol és indiai történelem iránt érdeklődőknek. Rengeteg érdekesség kiderül a századfordulós sajtóból, etikettből is, európai történelem iránt érdeklődők is nyugodtan szánhatnak pár napot a kötetre.
Azok akik az egyenlőség, egyenjogúság hívei, feltétlenül kedvelni fogják Abdul alakját; viszont azok, akik szeretik a politikai színezetű regényeket, élvezni fogják a rendkívül sok levélváltásból vett idézetet, amelyek Brit Birodalom szerte felkavarták a kedélyeket.
És végezetül ajánlanám ezt a történelmi regényt azoknak, akik szerették a Mean Girls (Bajos Csajok) című filmet :D én ezt nem szerettem Abdul Karim alakjában, hogy dettó ugyanolyan, mint a Lindsay Lohan által játszott lánykarakter: minden konfliktusban benne volt ő is, mert hihetetlenül hamar, eszméletlen magasságokba emelte a királynő, és nem tudott szerény maradni.

A történetben váltakozva vannak lassabban csordogáló, unalmasabb részek, talán időnként túl sok a név is, de mégis Abdul dicsekvése, tárolókba elrendezett, kiállításként működő „szeretete” az, amiért nagyon jóindulattal 4 és fél csillagot adok. Hiszen a szerző beleadta minden erejét, nem tehet arról, hogy főhőse nem tudott úgy elbájolni, mint Viktória királynőt :-P


Köszönet a recenziós példányért az Athenaeum kiadónak!

Weboldal Facebook - Moly2017. október 2., hétfő

Havi zárás: Ez volt 2017. szeptembereHű, hát nagyon strapás hónap volt ez a szeptember, de előreláthatóan a következők sem lesznek jobbak. Pénteken már  novemberi időpontokat jegyeztem fel a konyhai családi naptárba, illetve a határidőnaplómba.

Pár mondatban, hogy mi is történt velünk:

- Már két iskolás gyermekem van, a 14 éves nagylány a felvételi + középiskola választás előtt áll; míg kisfiam most kezdte el a tanulmányait, 7 évesen. A suli tetszik neki, már van dicsérete, környezetismeretből, csak magatartási gondjai vannak. A "sokat beszél" bekerült már az üzenőbe, de a mai fogadóórán is fogom hallani...

- Megkezdődött nekem is az egyetem második éve, rögvest Hajdú tanárnő, a tanszékvezető osztályozáselmélet órájával. A tárgyszavakból, indexekből, tezauruszokból már 19-én zárthelyit írunk :( jó nekünk.

- Járok gyakorlatra is a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárába, eddig 2 alkalmon vagyok túl. Perverz vagyok, mert a leltározást élveztem :D

- Programok tekintetében kicsit kilóg ez a hónap, nem sikerült eljutnom az Olvasás Éjszakáján tartott moly találkozóra - megmondom őszintén, olyan náthás voltam, hogy jobb is!

- Szeptemberben van a szülinapom, és hát picit elszálltam ajándékba kiválasztott könyv mennyiség tekintetében, de tulajdonképpen már csak egyet nem olvastam abból, amit megkaptam ;)


Viktória királynő és Abdul recenzió volt, a Saját szobát Bogitól kaptam; a többit vettem meg a szülinapi keretből :)
Nem olvasott: a Jók és Rosszak Iskolája 3.

- Visszairatkoztam a Keresztúri és a Kőbányai könyvtárba is, tehát most 3 Szabó Ervinben + a KSH-ban vagyok tag; ez összesen 8+8+8+7 könyvet jelent havonta :D XDXD
Nyilván nem használom ki a keretet, mert az még nekem is kezelhetetlen mennyiség lenne, de azért... Hetente hozok-viszek könyveket, valahová.

- voltunk a hónapban moziban, LEGO Ninjagót néztük meg, illetve tegnap kaptunk jegyet az Eötvös Cirkusz előadására. Mindkettő klassz élmény volt, az utóbbiról van fenn kép az instagram fiókomon.

- kemény két órás keresgélés és hozzá további két órás szerkesztgetés után, újfent kinézetet cseréltem a blogra. Reményeim szerint utoljára, mert habár én nem szeretem a pirosat, de a fekete-fehérrel elég időtlen, divatváltozásoknak ellenálló színkombináció.
Plusz a visszajelzések alapján úgy lett reszpozitív a design, hogy végre nem csúszik el semmilyen böngészőben, sőt mobilon sem; köszönöm az üzeneteket, itt is!
A legördülő menüsor megizzasztott, de megérte :D, elég büszke vagyok az eredményre. Mechwart liget
No, és ennyi mese után, ezeket a könyveket olvastam szeptemberben:
 1. Mikszáth Kálmán: Különös házasság
 2. Tevan Andor: A könyv évezredes útja
 3. Szabó Magda: Születésnap
 4. Dániel András: Kuflik a láthatatlan réten
 5. Dániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém)
 6. Tóth Krisztina: Párducpompa
 7. Szabó T. Anna: Törésteszt
 8. Mary Hooper: Édességek kicsiny boltja
 9. Mary Hooper: Szirmok a hamuban
 10. Birgit Bondarenko: Iskolás leszek!
 11. Bosnyák Viktória: A kacifánt nem elefánt
 12. Po Bronson – Ashley Merryman: Amit rosszul tudtunk a gyerekekről
 13. Popper Péter: Felnőttnek lenni…
 14. Lomb Kató: Így tanulok nyelveket
 15. Csernus Imre: Bevállalja?
 16. Arany László: A kiskakas gyémánt félkrajcárja
 17. Sjón: A macskaróka
 18. Walt Disney – Bambi 2
 19. Bartos Erika: Együtt lenni jó!
 20. Linnea Dunne: Lagom
 21. On Sai: Miogin bázis
 22. Brené Brown: Bátraké a boldogság
 23. Berg Judit: Cipelő cicák a városban
 24. Katie Daynes: Hogyan látunk?
 25. Shrabani Basu: Viktória királynő és AbdulAmiről készült értékelés azt linkeltem; amiről majd érkezik: az az Athenaeum recenzió, Viktória királynő és Abdul, mert ma azt írom meg, és csütörtökre időzítem.
Illetve már készen van, és sorára vár Mary Hooper young adultja, az Édességek kicsiny boltja + Szirmok a hamuban. Mivel hátra van még egy recim, Justin Trudeau, a kanadai miniszterelnök könyvének olvasása, értékelése, inkább október második felében várhatjátok.


Egy roppant helyes őszi képpel búcsúznék, az egyik kedvenc moly zónámból hoztam.
Szép hónapot, jó olvasást kívánok októberre! :D

https://moly.hu/karcok/978543
A hét verse - Szabó Lőrinc: KíváncsiságSzabó Lőrinc: Kíváncsiság

Akkor lettem kíváncsi. Mire? A 
mindenség tündöklő titkaira, 
arra, ami adat és gondolat 
s ami csak villózik e név alatt, 
a képre kint, a tükörképre bent, 
s amit a tükör önmaga teremt.

A valóság üres kereteit 
építgettem, mint méh a sejtjeit, 
s vártam, amit majd a tapasztalat 
gyűjt bele, a mézet, az igazat.

És gyúltak bennem álmok és csaták, 
hitek próbái, pörök, kritikák, 
szedtem magamban, okkal, oktalan, 
ami jött, por, mag, pelyva, színarany: 
száz éden zárult, nyílt száz új szezám, 
s csak én maradtam igazi hazám, 
én, a néző… Azt adja a világ, 
amit belelát a kíváncsiság.

***
vers forrása:
Gabo karca :)

About Me

Saját fotó
Könyvtáros, könyvmoly, 3 gyerekes anya.