Weöres Sándor: A teljesség felé #64

 


A remekmű

Az alkotás lehetősége megvan az emberben és eszközeiben, de a
művészi alkotás emberfölötti csoda.
Azt, ami a szép műveket széppé teszi, a jelenségvilág tényei közt
hiába keressük. A remekművek lehetnek egyszerűek, bonyolultak,
rendezettek, szeszélyesek, tökéletesek, kezdetlegesek; éppígy a
kontár-művek is. Csak épp a remekműben megvan az a csodálatos
delejesség, mely a kontárműből hiányzik, s amelyet a jelenségvilág
körülményeiből nem lehet levezetni.
A remekműben, az alkotó és műélvező képzelet közvetítésével, az
időtlen dereng át az időbeli világba.

 

Forrás:
https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Megjegyzések