Weöres Sándor: A teljesség felé #25

 Találkozás egy teljes-emberrel


Vonaton utaztam, harmadosztályon. Felszállt egy apáca, rengeteg

csomaggal: holmit vitt egy új gyermekmenhely berendezésére.

Szemre nem volt rajt semmi figyelemreméltó, de lénye tündökölt: őt

már nem érintette a földi élet, ami nem gátolta abban, hogy jobban

tevékenykedjék, mint akik az élettől százfélét akarnak.

Megszólítottam: Megvan-e minden csomagja? Elgondolkozott és

számolni kezdett: „Egy, kettő, három... nyolc, kilenc", aztán

sajátmagára mutatott: „tíz". Őneki már csak poggyász volt a saját

teste is.

Ez az együgyű, tehetetlen, szórakozott kis szolgáló nagyobb

hatalom, mint a föld minden fegyvere együttvéve.


Szöveg forrása:

https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html#1

Megjegyzések