Weöres Sándor: A teljesség felé #47

 


Felekezetiesség

Sokan vannak lelkes és harcos katholikusok, protestánsok,
izraeliták, kik Istent csak félig-meddig hiszik és vallásuk dogmáiban
egyáltalán nem tudnak hinni, mindamellett ökölre mennek
felekezetükért. A mozdonyból csak a kazánt vállalják, mely
robbanékony, de a kerekeket nem, melyekkel járni lehet.


Forrás:
https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Megjegyzések