Weöres Sándor: A teljesség felé #53

 


Az erkölcs, III.

Erény mindaz, mely az örök mértékkel megegyezik s a teljesség felé
emel; bűn mindaz, mely az örök mértékkel szembeszegül s a teljességtől
távolít.
Aki a teljességet eléri, az örök mértékkel azonosul: nincs erénye
és nincs bűne többé; ahogy a tűznek nem erénye, hanem természete a
világosság, éppúgy a teljességgel azonosult lénynek nem erénye, hanem
természete az örök mérték szerinti működés. A teljességben nincs jó és
rossz, nincs érdem és hiba, nincs jutalom és bűntetés.


Forrás:
https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Megjegyzések