Weöres Sándor: A teljesség felé #54

 


Pehely, mely ólomnak látszik

Az egyéni-ember irtózik a megvénüléstől: úgy fogadja, mint
elgyengülést, tehetetlenné-válást, méltatlan megaláztatást. Az igazi-
ember nem irtózik a megvénüléstől, hiszen benne érheti el zavartalan
kibontakozását; az ő évei lépcsők, egyre magasabbra.
Ha nem félsz betegségtől, nyomortól, öregségtől, haláltól,
semmiféle csapástól: részedre az öregség egyre biztosabb kiteljesülés
lesz, a szegénység tehertelen szabadság, bármílyen nyomorékság
gyarapodás, a halált pedig még halálod előtt megismered.


Forrás:
https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Megjegyzések