Nádas Péter: Az élet sójaFÜLSZÖVEG:

Hogyan fonódik össze személyes érdek és egyéni ösztönkésztetés a társadalom mélyén és a szellem magasabb régióiban bekövetkező lassú elmozdulással, hogy a kettő kölcsönhatásából korszakos változás szülessen? Az először a litera.hu portálon folytatásokban megjelent szöveg, amelyet az olvasó most Forgách András rajzaival ékes könyvként vehet a kezébe, egy délnémet kisváros keletkezésének, történetének és szokásainak élvezetes és rendhagyó leírása: valós mese, városlegendárium és történelmi esszé egyszerre. A szöveg mögött felsejlő, nem túl derűlátó történetfilozófia a néhány évvel korábban íródott drámával, a Szirénénekkel rokonítja a művet, itt azonban a Luther kezdeményezte spirituális megújuláshoz illeszkedő polgári önzés, ha kivételesen is, kedvező végkifejlethez vezet.Múlt szombaton nagyon nagy lelkesedéssel végigjártam két könyvtárat, és túrtam mind a kötelező-ajánlott könyvtörténeti olvasmányok, mind a friss megjelenésű szépirodalmi művek között. Nem titkolom el, hiszen a molyon már leírtam - Nádas Péter műve merő sznobizmusból került a kezembe, hiszen kortárs, újdonság és még rövid is. Bár kételkedtem még két napja, hogy lesz-e időm olvasni, meg pláne blogot írni, azért 116 oldal még nem nagyon rövidítette meg a tanulásomat, ráadásul pont a XVI. századról szól a könyvecske, tehát passzolok is a könyvtöri vizsgámhoz :)

Mielőtt még azért kezdenék sírni, hogy lassan Guttenberggel meg kódexekkel álmodok, megemlítem, hogy Luther is részét képezi a tananyagnak, és érdekes módon Nádas Péter pont a reformáció egyik legérdekesebb vonását írta le, hogy miként segítette a polgárosodás forradalmát. A kötet java része környezeti tanulmány, leírása mind az alemán kisvárosnak, mind a gazdagodó kereskedőrétegnek, aki a pénzéhez mérten politikai hatalmat, befolyást is szeretne szerezni.

"Kockázatos vállalkozásokhoz csöndesen munkálkodó érdek vezet, ezen túl terülnek el az eszmék hegyvidékei. A történelmi tájon az érdekkövetések kis erecskéiből csorog össze a nagy emancipációs folyamat, s hozza a hátán a reformációt."
Abban egyet kell értenem másokkal, hogy a harangokról, templomról szóló leírás hosszadalmas, hogy talán a mai kor emberéhez mérten túl lassú a cselekmény, történik-e egyáltalán valami? de hát itt húsz év történelmi időszaka fogalmazódik meg, a hónapról-hónapra lebontott szövegrészletekben.
Kimondott szó kevés van, pont úgy, mint ahogy a gazdag úrhatnám sókereskedők is pletykálnak, áskálódnak, sugalmaznak mindaddig, míg kedvükre való változás történik a kisvárosban.

"A megfontoltságáról, igényességéről, valamint sójáról ismert városka hangzásvilágában az alaphangot ő adja meg, Szent Mihály harangja a város hangzó fundamentuma. A harmónia érdekében a többinek mind ehhez az egyhez kell igazodnia."
"Szava minden más harangszótól különböző. (…) Nem harmóniára, hanem belső mélységre nyit. Visszafogott, lágy hangot ad. S mint minden elmélyülésben, van benne valami követésre méltó, megbízható. Megyünk vele."
Forgách András rajzai briliánsan illenek a lassúdad szövegfolyamhoz, kikerekítik, kiegészítik a többféle technikával megjelenő illusztrációk a folyamatot, mikor új vezető réteg kerül hatalomra.
Áthallás, többletértelem nélkül ezt a könyvecskét nehéz olvasni, pláne most, hogy olyan ember lett usa vezetője aki, és olyan háttérsegítséggel, amivel...
(off: még mielőtt szó érné a házamat, direkt írtam kisbetűvel az usá-t :P )
Még néhány, nekem fontos, kedves, megjegyzésre érdemes idézetet felsorolok, a kötetet meg jó szívvel ajánlom:

"Az ember olyan állat, aki adott esetben a testi léténél is fontosabbnak tekinti az eszmét, holott az eszmék gyakran téveszmének bizonyulnak. Amiből egyenes úton nem következik, hogy minden eszme téveszme lenne, de az sem, hogy emberáldozattal kéne bizonyítanunk egy eszme igazát."

~*~*~

"A tudatlan ember nem fog semmin meglepődni, mert sejtelme sincs, hogy minek a megértéséhez mit kéne tudnia, és ez a láthatóval vagy a hallhatóval vajon milyen viszonylatban áll. A bárgyúság jót tesz a vérnyomásnak, jót tesz a zsírokkal kipárnázott és alkohollal elzsongított idegrendszernek is. Ha a világ megismerhetőségének problémája meg sem környékezte még az elmét, ha pénzes ládikájával oly ártatlanul él a bárgyú e világok legjobbikán, min egy ma született bárány vagy egy telített zsíroktól szaftos hamburger túlsózott szalmakrumplival, akkor szívszélhűdés is csak akkor érheti, amikor pénzes ládikáját elrabolják tőle. Ha egyáltalán ismeri anyanyelvének e szépen nyelvújított, orvosi használatra szánt, de régi értelmét őriző szavát."

~*~*~

Aki nem holtig tanul, mint a jó pap, az holtig szolga lesz. Ez azonban nemcsak az ő baja, hanem az összes többié.

Megjegyzések