Szabadon elérhető adatbázisok, gyűjtemények 1.

Szabadon elérhető, otthonról, bárki által böngészhető, kutatható internetes források feltárása nemcsak a kutatóknak, egyetemi hallgatóknak, hanem a könyvtárosok számára is lényeges kiindulópont tud lenni, amennyiben egy-egy szakterülethez adunk tanácsot. Néhány kevésbé ismert, vagy idén, a koronavírus járvány miatt frissített weboldalt, gyűjteményt szeretnék közelebbről bemutatni bejegyzésemben.

https://www.oxfordbibliographies.com/Oxford Bibliographies

Az egyik legrégebbi angol egyetem kiadójának 40 különböző tudományterület bibliográfiáját, azaz irodalomjegyzékét tartalmazó adatbázisa az Oxford Bibliographies. A szakterületek meglehetősen nagyok, többféleképpen tagozódnak: földrajzi értelemben és témakör szerint is. Egy-egy író, alkotó, keresett személy munkássága esetén érdemes a különféle tudományterületek bibliográfiáját összehasonlítani, összevetni.

Kiindulásként én a két legnagyobb, és leggyakrabban keresett alcsoportot néztem át, az amerikai irodalom és a brit-ír irodalom témaköröket. Az amerikai adatbázisban 193 alrekord van, az ír-britben 163. A rekordok lehetnek altémák, alkotói nevek, de akár évszámok is. A bibliográfiákban lehet nagyobb kutatási területek szerint keresni, lásd viktoriánus irodalom, posztmodern, de akár egy-egy alkotó nevére is.
Írók esetében az ingyenesen elérhető tartalom egy angol nyelvű rövidített életrajz, majd felsorolásra kerülnek az adott íróval foglalkozó monográfiák pontos bibliográfiai adatai, tehát kiindulópontként kapunk egy válogatott, minőségi irodalomjegyzéket.


OUP Journals

Maradva még az Oxfordi Egyetemnél, a kiadó számtalan tudományos folyóiratot jelentett meg, egészen a 19. századig visszamenőleg. Elsők között használta fel az Open Access, vagyis nyílt források adta lehetőségeket is, és ma már számos, főként az orvostudomány területéhez kapcsolódó periodikát jelentett meg online és ingyen.


Forrás.British Library forrásai

A legnagyobb brit könyvtár digitális forrásai előfizetés és tagság nélkül is elérhetőek, 8 nagyobb témakör körré csoportosítva.
A Business & Management (üzlet és menedzsment) aloldalon egyfelől olyan ismert szerzőktől lehet publikációkat olvasni, mint Stephen R. Covey, A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása ( The Seven Habits of Highly Effective People) című könyv szerzőjétől. Ezen felül statisztikai elemzéseket, tanulmányokat olvashatunk online marketing, üzleti menedzsment, kisvállalkozások, üzleti trendek témakörökben.
Endangered Archives Programme egy néprajzi adatbázis, amelyben kihalófélben lévő nyelvekről, kultúrákról, népekről kutathatunk. Több, mint 300 ezer rekord található az adatbázisban, ebből 43 ezer spanyol nyelvű tétel, de vannak latin, bengáli, arab és tamil rekordok is.

Egy külföldi diáknak, kutatónak talán az EThos, a doktori disszertációk teljes szövegű adatbázisa lehet a legnagyobb segítség a British Library részéről. A letöltéshez regisztrálni kell az oldalra, és természetesen nyilatkozni arról, hogy nem plagizálja el a felhasználó az általa lekért dolgozat tartalmát.

Manuscripts (kéziratok) oldalon antik görög, római, perzsa rekordok mellett, középkori kódexeket, ábrázolásokat is fel lehet lelni, valamint a Brit Birodalom korából származó indiai, thai, maláj kincseket. A legfiatalabb gyűjteménydarabok ezekben az adatbázisokban az amerikai polgárháborúhoz, US Civil War 1861-1865. kapcsolódnak.
A Maps (térképek) gyűjteményhez hasonlóval hazánk is dicsekedhet, Hungaricana térképtára 77.823 térképet, 41.003 tervet tartalmaz. A BL gyűjteménye még folyamatosan alakul, viszont érdekes blogposztokat tartalmaz például a fantasy térképekről, Tolkien munkásságához kapcsolódóan.


British Library természetesen digitális tartalmakat bocsát az érdeklődőknek az irodalom terén is. Literature and Drama 27 alcsoporthoz vezetheti el a kutatókat, gyerekirodalom, középkori irodalom, középkori kéziratok, irodalmi pamfletek, irodalmárok, könyvkötők hagyatékai alapján.
Ha azonban a BL által közreadott irodalmi tudásanyag másféle megközelítésére vágyunk, úgy 5 különböző időszakra lehet rákeresni, amelyek csak az adott korban megjelent műveket tartalmazzák, hasonlítják, gyűjtik össze. Discovering Literature, vagyis az irodalom felfedezése projekt tartalmaz tanároknak oktatási segédanyagot is, de rövid videókat, óraterveket is.https://doaj.org/


DOAJ (Directory of Open Access Journals) 


Kifejezetten open access, vagyis nyitott hozzáférésű, de peer-reviewed, azaz lektorált folyóiratokat tartalmaz a DOAJ adatbázis. A lektoráltság a tudományos munka egyik fokmérője, könyvtárunkban elsőéves egyetemista hallgatóknak kifejezetten oktatni szoktuk, hogy milyen lektoráltsági fokozatok vannak, és hogy csak ilyen folyóiratokat használhatnak fel forrásként. A DOAJ-ból jelenleg 133 országból, 14 ezer folyóirat, 4 millió cikke közül választhatnak a felhasználók.
Az adatbázisban lehet természetesen kulcsszó (Key word), témakör (Subject) szerint keresni egyszerű keresés során, míg összetett keresés (advance search) esetén megadható a kiadó neve, a folyóirat nyelve, valamint kiválasztható, hogy periodikában (journal), vagy cikkben (article) akar-e a felhasználó keresni. Tavaly óta nem változott, 16 magyar folyóiratot indexel a DOAJ.https://www.sciendo.com/


SCIENDO

Végül, de nem utolsó sorban, hogy ne csak angol nyelvű oldalak szerepeljenek a bejegyzésemben, szívesen ajánlom a De Gruyter német tudományos kiadóvállalat ingyenes adatbázisát, a Sciendót.
Saját bevallásuk szerint nagyjából 600 folyóirat szerepel gyűjteményükben, 28 témakörre szétbontva.
Nemcsak angol és német nyelvűek a periodikák, cikkek, hanem francia, spanyol, lengyel nyelvű rekordok is szerepelnek az adatbázisban.
Első keresésem során, kifejezetten irodalom témakörre 22 online folyóiratot, 1800 cikket, nyelvészetre 39 releváns periodikát, 2400 cikket találtam.


Megjegyzések