Weöres Sándor: A teljesség felé #15

 Az eszköztelen hatásról


A jelenkori tudomány ismeri a szuggesztiót: az ember-léleknek

eszköz-nélküli, kényszerítő ráhatását a másik ember-lélekre; mégis,

a ráolvasás, kegyelet, ima hatóerejét babonának tekinti.

A ráolvasás, igézés; lelki hatás, mellyel valakit segítenek, vagy

rontanak.

A kegyelet, szellem-idézés, szellem-riasztás; lelki hatás, mely

az életből kijutott lény felé árad.

Az ima: rákapcsolódás az élet-fölötti erőre; általa saját

képességünket sokszorosra növeljük. Egy társadalmi intézmény, mit

pénz, hatalom, tekintély létesít és ápol, ritkán él néhány emberöltőt;

s a szerzetesrendek megmaradnak, pedig csak egy-egy imádkozó koldus

teremti őket.


Szöveg forrása:

https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html#1

Megjegyzések