Weöres Sándor: A teljesség felé #40

 


Fekete trilógia, II.

A bűn nem akkor legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran
szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát és
megfertőzi a felismerő-érzéket.
A szeretet fő-ellensége nem a gyűlölet, de az érzelgős
jóságoskodás; a hazafiságé nem a haza megtagadása, de a méltóságteljes
piócaság és handabandázó honmentés; a szerelmi erkölcsé nem a szerelmi
erkölcstelenség, de a társadalmi tisztesség, mely, míg a leplezetlen
bujaságot üldözi, százféle korcs bujaság-pótlékot kinál.


Szöveg forrása:
https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Megjegyzések