Weöres Sándor: A teljesség felé #48

 


A kivánság, mint veszély

Az egyéni-embernek az élvezet, a haszon látszik leg-kellőbbnek; nem
különbözteti meg az élvezetest a jótól, a hasznot a céltól. Még az
emberiség sorsának javítását is úgy képzeli, mint mennél több embernek
mennél kellemesebb állapotba helyezését. S az üdvösséget úgy képzeli,
mint örök élvezetet és örök hasznot; holott az üdvösség az élvezetre
és haszonra irányuló kivánság lidércének szétfoszlása.
A kellemességnek és haszonnak kivánása semmi egyéb, mint testi
mivoltodból feltörő elemi igény; ne hagyd, hogy lelked is behódoljon
ennek az igénynek. A lélek elemi igénye más: mindennel összhangba
jutni. S az összhangra-törekvést az élvezet és haszon, mihelyt túl-lép
a szükségleten, megzavarja.


Forrás:
https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Megjegyzések