Weöres Sándor: A teljesség felé #57

 Csonka és egész

A mozgó tárgy sérthető, a mozgás sérthetetlen; az élet dolgai
sérthetők, az élet sérthetetlen. Külön-külön ismerd fel magadban azt,
ami mozgó és élet-dolga: mindaz ideiglenes részed; s azt, ami mozgás
és az élet maga: mindaz végleges egészed.


Forrás:
https://terebess.hu/keletkultinfo/teljesseg.html

Megjegyzések